Začíname putovanie 2018

Pešie putovanie Xaveriády na Velehrad

Po úspešných každoročných cestách putovania na Slovensku a v Českej republike si tohoročná Xaveriáda kladie ako pútnicky cieľ moravský Velehrad. Čas putovania sa koná v prvom prázdninovom týždnikedy v živej pamäti ešte skúsenosti z ukončeného školského roku. Za výnimočne udalostidobré výsledky sa žiada poďakovať Pánu Bohu a poprosiť ho aj o pomoc do nasledujúceho školského roku. Súčasťou putovania je aj prekonávanie samého seba, čo súvisí s peším putovaním na niekoľkodňovej ceste. Pešia cesta pútnikov z Trnavy, či z Malciek trvá štyri dní. Pútnické cesty vedú pekným prírodným prostredím, čo odľahčuje sústredenosť na vlastné limity a napomáha cestu s priateľmi absovovať s obohacujúcim zážitkom meditovania nad prírodnými dielami Stvoriteľa. Súčasťou púte je spoločná modlitba, každodenná svätá omšaúvahy nad zadaným textom pripraveným v brožúrkach pútnikov a prosby o pomoc miestných ľudí z obcí cez ktoré sa prechádzaPráve tieto chvíľky núdze, kedy je nedostatok vody, či iných vecí nás okolnosti učia väčšej dôvere voči ľuďom a voči Bohu.

Na fotografii slovenskí pútnici z velehradskej púte v r. 2013